Canlı Destek Accept Decline Close

 

 

ANA SAYFA | UYE OL | UYE GİRİSİ | Sifremi UnuttumWEB HOSTING | Radyo Hosting | Hesap Nolari | REFERANSLAR | ILETISIM 

 E-Mail Listesi

Adınız
Email

      HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMETLERİMİZDE KULLANIMI YASAK OLAN MATERYALLER

· Pornografik ve gayri ahlaki içeriklere,

· Türk örf ve adetlerine uymayan içeriklere,

· Trojan, Spam, Spywear, tgz gibi Sistem Geneline ve tüm dünyaca yasaklanmış yazılımlara,

· T.C. Devlet Kanunlarına aykırı ve yasal olarak yasaklanmış tüm içeriklere,

· Terör ve Teröre destek vermeyi amaçlayarak site üzerinden yakıcı, yıkıcı, Bölücü ve her Türlü Interpol tarafından terör örgütü niteliği almış kişi yada kişilere veya silahlı birlikleri destekleyici içeriklere,

· Uyuşturucu ve insan sağlığına aykırı ve Yasal kanunlar ile kullanımı yasak olan Eroin, kokain, Morfin extasy gibi bilimum kimyasal enzim ve içerik taşıyan maddelerin tanıtımına ve satışına,

· T.C. Devleti veya Devletine Bağlı kurum yada kuruluşlara yapılacak olan doğrudan yada dolaylı eleştirici, aşağılayıcı, küçük görücü,tartışmaya ve gündeme konu olabilecek içeriklere,

izin verilmez ve bu tip uygulamalar ile hazırlanmış olan site otomasyonları desteklenmez. Açılmış olan hosting hesabı kiralayıcısına haber verilmeksizin kapatılır.

Yukarıda açık olan maddelerin birinde yada bir kaçında kullanım şartlarının ihlal edilmesi halinde tarafınıza verilen ve/veya verilecek olan hizmetlerin tamamı durdurulur ve süresiz olarak askıya alınır.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARI

hostyeri, Internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. hostyeri, Internet'in özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları yok eden yapısına saygı duymaktadır. Bununla beraber, hostyeri, servislerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve kamu yararının korunması amacı ile, servislerinin kullanımı ile ilgili sınırlayıcı, düzenleyici veya önleyici tedbirler alma yoluna başvurabilir. Bu "Hizmet Sözleşmesi", hostyeri' in kullanıcı ve müşterilerinin servis kullanımları esnasında uymaları gereken temel esasların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Hizmet Sözleşmesi, müşteri veya kullanıcılar ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır.

hostyeri bu Hizmet Sözleşmesinin duyurusunu, öncelikle www.hostyeri.net adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. hostyeri Hizmet Sözleşmesin de meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Hizmet Sözleşmesi ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. hostyeri servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu Hizmet Sözleşmesin'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Internet'in en önemli özelliklerinden biri, kimsenin tam olarak sahip olmadığı ve kontrol edemediği bir yapıda olmasıdır. Bu özellik, Internet'te her türlü bilginin özgür şekilde paylaşılmasını sağlamakla beraber, aynı zamanda Internet kanalı ile elde edilecek bilgilerin doğruluğunun ve yasalara, genel ahlaka v.b. uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu da doğurmaktadır. hostyeri, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı hostyeri’i sorumlu tutamazlar.

hostyeri, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, hostyeri servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekeleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

KAYNAK KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcının kaynak kullanımı sınırsız olmayıp, her site için gün boyunca kullanılan ortalama CPU kullanımı %10'un üstüne çıktığı zaman kullanıcı uyarı alır, bu durumun 3 gün devam etmesi sonucunda hesap askıya alınır ve ilerleyen günlerde hesap sunucu üzerinden silinir.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin hostyeri servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. hostyeri, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM GÖNDERİMİ
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, hostyeri’e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda hostyeri sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

hostyeri’den SMTP röle servisi alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, hostyeri’den SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.hostyeri Aksi Halde Davranan Kullanıcıların Hesaplarını SÜRESİZ Durdurma Hakkını Saklı Tutar

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELIK SUÇLAR
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
hostyeri servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDITKAR DAVRANIŞLAR
hostyeri servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DIĞER BILGISAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKISIZ ERIŞIM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VIRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERICILERIN DAĞITIMI ILE ILGILI AKTIVITELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, hostyeri ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DIĞER YASADIŞI AKTIVITELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil Eden Her Türlü Materyalin Kullanımı…

hostyeri.net ÜZERİNDEN HİZMET ALAN KULLANICILARIMIZ BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.


Copyright 2005 @ 2012 hostyeri.net Tüm Haklari Saklidir